Iwami Ginzan Silver Mine

Twitter Facebook Google

“Iwami Ginzan Silver Mine หรือ เหมืองแร่เงินอิวามิกินซัน” ถูกลงทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลกในปีพ.ศ.2550 เหมืองแร่เงินอิวามิกินซันดำเนินกิจการตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 16 ถึง 20 แร่เหล็กคุณภาพดีที่เป็นผลผลิตของที่นี่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจทั่วโลกในขณะนั้น ในการท่องเที่ยวนี้จะเป็นการไปตามรอยของร่องรอยที่ยังคงหลงเหลืออยู่ของเมืองแห่งเหมืองแร่และเส้นทางสายเก่าที่ครั้งหนึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองในฐานะเมืองที่ถูกก่อตั้งโดยแร่เงิน

มีอุโมงค์ของเหมืองราวๆ 600 อุโมงค์ด้วยกันที่เคยถูกใช้ในการขุดหาแร่เงินในเหมืองแห่งนี้ ซึ่งถูกเรียกว่า “มาบู” ในภาษาญี่ปุ่น  ในบรรดาอุโมงค์เหล่านั้นมีเพียง “ริวเก็นจิมาบู” หนึ่งในสองอุโมงค์เท่านั้นที่เปิดให้คนทั่วไปรับชมได้ คุณสามารถเดินลอด 273 เมตรจากระยะทาง 600 เมตรของอุโมงค์ได้ ร่องรอยที่คนงานเหมืองใช้สิ่วขูดกับอุโมงค์จะบอกคุณได้ว่ามันเป็นงานหนักขนาดไหนสำหรับการทำงานที่นี่ในช่วงเวลานั้น

รายละเอียด

เวลาทำการ มีนาคม – พฤศจิกายน 9:00-17:00 / ธันวาคม – กุมภาพันธ์, 9:00-16:00
*วันหยุดทำการ : วันหยุดปีใหม่)
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ – 200 เยน
นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น – 100 เยน