22 สถานที่ท่องเที่ยวในชิมะเนะที่มีส่วนลดค่าเข้าชมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

วิธีการรับส่วนลดก็ง่ายๆ เพียงโชว์พาสปอร์ตให้พนักงานขณะซื้อตั๋วก็มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดแล้ว

 

เขต Iwami Ginzan Silver Mine Area (4 สถานที่)

IMG_1863

1. Ryugenji Mabu Mine Tunnel

A tunnel excavated for mining silver is known as a mabu. There are approximately 600 mabu at this site, but only two are open to public. These long tunnels were created during the middle https://www.kankou-shimane.com/th/wp-admin/post.php?post=180&action=edit#of the Edo Period. The area open to the public is 273m long. Inside the tunnels visitors can learn about traditional mining at Iwami Ginzan.
Opening hours : Mar – Nov, 9:00-17:00 / Dec – Feb, 9:00-16:00 (*Closed : New Year’s Holiday)
Admission : Adult – 400 200 JPY / Elementary, Junior High School Students – 200 100 JPY

 

02

 

2. Iwami Ginzan World Heritage Center

It is difficult to appreciate the value of Iwami Ginzan just by viewing the site. This museum features exhibits that simply and clearly explains the history of Iwami Ginzan and its impact on world history, as well as explaining mining technology. Through displays of excavated items, replica models, and video footage, visitors can experience the value of this World Heritage Site.
Opening Hours : Center : Mar – Nov, 8:30-18:00 / Dec – Feb, 8:30-17:30  Exhibition Area : Mar-Nov, 9:00-17:30 (enter by 17:00)
Admission : Adult – 300 200 JPY / Elementary, Junior High School Students – 150 100 JPY

 

House of Kumagai Family

 

3. House of the Kumagai Family

This is the largest merchant residence in Omori. This was involved with the management and administration of the mine during the 17th century. After this, it served as a guest house for merchants and officials visiting the Magistrate’s Office. This home was also involved in the production of sake (rice wine) from the end of the Edo Period. There are more than twenty rooms and five storehouses in this grand home. Here visitors can soak up the atmosphere of rich merchant life.
Opening hours : 9:30 – 17:00 (enter by 16:30) ( Closed : Last Tuesday of every month, New Year’s Holiday)
Admission : Adult – 500 300 JPY / Elementary, Junior High School Students – 100 JPY FREE

 

Former Kawashima Residence

 

4. Former Kawashima Residence

This is the only former samurai residence in the Samurai Residential Preservation District open to the public. The property is surrounded by a high fence and gate, with a garden facing onto the street and the main house at the rear.
Opening hours : 9:00-16:30 (*Closed : New Year’s Holiday)

Admission : Adult – 200 100 JPY / Elementary, Junior High School Students – 100 JPY FREE

 

 

เขต Izumo Area (4 สถานที่)

 

ancient-museum-of-izumo

 

5. Shimane Museum of Ancient Izumo

The shimane Museum of Ancient Izumo displays ancient artifacts such as the remains from Izumo Taisha’s giant stairway pillars, Japan’s largest collection of excavated bronze swords and bells, and Japan’s only complete version of Izumo-no-Kuni-Fudoki (Topography of Izumo). Also on display are scale replicas of the ancient Izumo Taisha Grand Shrine, which is said to have reached nearly 48m in height. *Audio guidance is available in English and Korean. It explains exhibits and more with pictures and sound.

Opening hours : Mar – Oct, 9:00-18:00 / Nov – Feb, 9:00-17:00  (*Closed : 3rd  Tues. of every month (except for national holidays ))
Admission : Adult : 610 300 JPY / College student : 410 200 JPY / Elementary, Middle,  Highschool Students : 200 100 JPY [Special Exhibition 50 % discount ]

 

Tezen Museum

6. Tezen Museum ( Kura-no-Museum)

The Tezen Museum is housed in  an Edo Period building, which was once used as a rice and sake storage facility for a sake brewery until the Meiji Restoration. Come enjoy the quiet atmosphere of the store room, our collection, and our gardens. Our collection comprises of several hundred porcelain, lacquer, metal, wood and other hand-crafted pieces as well as daily-usage items from the Ancient Izumo Region. The museum aims to introduce a wide variety of Japanese art, handcrafts, and culture.
Opening Hours : 9:30 – 16:30 (*closed : Every Tues. (Wed. if Tues. is a holiday), New Year’s Holiday, during exhibition change-over periods
Admission : Adults : 600 300 JPY / Elementary, Middle, High School Student : 400 200 JPY

 

Quilt Museum

7. The Izumo Museum of Quilt Art

located in the very center of the Izumo plain, The Izumo Museum of Quilt Art was the first quilt museum to open in Japan. Our museum, a refubished two-hundred year-old mansion built in the traditional Izumo-style, houses a collection, which includes the work of Ms. Mutsuko Yawatagaki, one of the most renowned producers of Japanese-style quilting, ikebana (flower arrangements ), art works created from antique kimono fabrics, and four themed exhibitions per year, one for each season. The concept of our art museum, from its atmosphere to its design, is to pass on Izumo culture and the Japanese spirit to the next generation.
Opening Hours : 10:00-17:00 (*Closed : every Wednesdays, 3rd Sunday of every month)
Admission Discount : Adult – 700 490 JPY / Elementary, Middle, Highschool student : 500 350 JPY

 

Archeaological Museum of Kojindani

 

 8. Archeaological Museum of Kojindani

In July, 1984 three-hundred and fifty-eight bronze swords were discovered in Hikawa Town, Shimane Prefecture. There were followed by the discovery of sixteen bronze halberds and six bronze bells in 1985. all these items were made National Treasures in 1988. due to this discovery, the Izumo Region was confirmed to have been a very active region in the past. The Kojidani Ruins were viewed as having much historical value for learning about that past and they become a key yo understanding ancient history.  The museum exhibits a powerful collection of images called “Excavation Documents” that show the discovery site, as well as replicas of the items that were excavated and information regarding the ruins as well as explanations of the mysteries still surrounding the site.
Opening hours : 9:00 – 17:00 (entry by 16:00)(*Closed : New Year Period, every Tuesday)
Admission discount : Adult – permanent exhibition-205 102 yen, Special exhibition – 257 JPY, Planned Exibition 200 JPY

 

 

 

 เขต Matsue Area (12 สถานที่)

Matsue Castle

9. Matsue Castle

Completed in 1611, Matsue Castle was built over a five year period by Yoshiharu Horio, founder of Matsue city. The central tower is the only one remaining in the San’in Region. From its top floor visitors are treated to a panoramic view. Beautiful camellia and cherry blossoms fill the castle grounds during Spring and it is a recognized symbol of the historic city.
Opening hours : Apr.-Sep 9:00 – 18:30 (entry by 18:00), Oct.-Mar 8:30- 17:00 (entry by 16:30)
Admission discount : Adult – 560 280 JPY/ Elementary school student – 280 140 JPY

 

Samurai Residence

 

10. Buke Yashiki (Samurai Residence)

Home to a mid-ranking samurai family around 270 years ago, Buke Yashiki displays a selection of funiture and household items from that time. The elegance of the entrance and parlor contrast with the plainness of the private quarters – said to highlight the distinction between the public and private lives of samurai
Opening hours : Apr.-Sep 8:30 –  18:30 (entry by 18:10), Oct.-Mar 8:30 – 17:00 (entry by 16:40)
Admission discount : Adult – 300 150 JPY/ Elementary school student – 150 80 JPY

 

Lafcadio Hearn's Former Residence

 

11. Lafcadio Hearn’s Former Residence

This is the only former samurai residence in the Samurai Residential Preservation District open to the public. The property is surrounded by a high fence and gate, with a garden facing onto the street and the main house at the rear.
Opening hours : Apr.-Sep 8:30 – 18:30 (entry by 18:10), Oct.-Mar 8:30- 17:00 (entry by 16:40)
Admission discount : Adult – 300 150 JPY/ Elementary school student – 150 80 JPY

 

Lafcadio Hearn Memorial Museum

 

12. Lafcadio Hearn Memorial Museum

Built in the authentic Japanese tradition, the Lafcadio Hearn Memorial Museum is located adjacent to Lafcadio Hearn’s former residence on Shiomi-Nawate Street and boasts over 1000 display items, including 200 of Lafcadio Hearn’s most treasured belongings, such as his writing desk, tobacco pipe and manuscripts. Hearn (Koizumi Yakumo) is best known for his writings that introduced Matsue City to the world.
Opening hours : Apr.-Sep 8:30 – 18:30 (entry by 18:10), Oct.-Mar 8:30- 17:00 (entry by 16:40)
Admission discount : Adult – 300 150 JPY/ Elementary school student – 150 80 JPY

 

Meimei-an Tea Room

13. Meimei-an Tea Room

Designed by the 7th feudal of Matsue, Matsudaira Harusato (Fumai), this thatched roof thea room sits on a hill commanding a view of Matsue castle tower. Fumai was a famed tea master in the late 18 century and developed the Fumai-ryu style of tea cerremony. Come and enjoy some matcha green tea and enjoy looking out over the room and garden.
Opening hours :Apr.-Sep 8:30 – 18:30 (entry by 18:10), Oct.-Mar 8:30- 17:00 (entry by 16:40)
Admission discount : Adult – 400 200 JPY/ Elementary school student – 200 100 JPY *Tea serving ( Matcha Green tea and Japanese confectionary) needs additional 410 JPY per preson.

 

Matsue History Museum

14.  Matsue History Museum

The museum is built next to Matsue castle and is made to resemble a samurai residence. The museum showcases the history and culture of the 400-year old castle town of Matsue. Inside the museum’s café one can enjoy original Japanese confectionary and green tea with a view of a traditional Japanese garden. English, Chinese, and Korean audio guides are available free of charge. An international tourist information booth is also available.
Opening hours : Apr.-Sep 8:30 – 18:30 (entry by 18:00), Oct.-Mar 8:30- 17:00 (entry by 16:30)
Admission discount : Adult – 500 250 JPY/ Elementary,Junior hgh school students – 250 130 JPY

 

Horikawa sightseeing boat

15. Horikawa Sightseeing Boat

A small boat takes passengers around Matsue Castle and through the city’s canals. Along the way, passengers will pass under 16 bridges – some low enough that the boat’s awning must be lowered to pass – a fun experience for all. Kotatsu heaters are placed in the boat during winter and passengers can literally experience the “warmth” of Japanese tradition.
Opening hours : Mar – Jun 9:00 – 17:00, Jul – Aug 9:00 – 18:00, Sep – 10 Oct 9:00 – 17:00, 11 Oct – Nov 9:00 – 16:00, Dec – Feb 9:00 – 16:00
Admission discount : Adult – 1,230 820 JPY/ Elementary, Junior high school students – 610 410 JPY

 

Gesshoji

16. Gesshoji Temple

Gesshoji is the burial site of the Matsudaira family, the feudal lords of Matsue. Inside the grounds, recognized as a national historical site, are many relics and artifacts such as a campanile, a Chinese-style gate, a large turtle sculpture featured in the wings of Lafcadio Hearn, and a tea room that was used by Matsudaira Fumaiko himself. Furthermore, the temple prides itself on having a variety of flowers bloom year round inside the peaceful grounds, with mid-July said to be the best time to see the hydrangeas in full bloom. In recent years, many tourists have come to visit the “Hydrangea temple of the San’in Region.
Opening hours : Apr – Oct 8:30 – 17:30,  Nov – Mar 8:30 – 17:00 *Shrine sanctuary and writting room 9:00 – 17:00
Admission discount : Adult – 500 250 JPY/ Junior high school student – 300 150 JPY / Elementary school student – 250 125 JPY

 

Shimane Art Museum

17. Shimane Art Museum

Situated on Lake Shinji’s shore, Shimane Art Museum is famous for its beautiful sunsets. The museum stays open an extra the half – hour past sundown from March through September so that visitors can enjoy the setting sun. The museum is popular for both its permanent collection and special exhibitions, which change throughout the year.
Rabbit lake shinjiOpening hours : Oct – Feb 10:00 – 18:30,  Mar – Sep 10:00 – until 30-min past sundown (enter by 30-min prior closing)  Closed : Every Tuesday (except for national holidays, then closes that Wednesday), New Year’s Holiday
Admission discount [Planned Exhibition] :  Adult – 1,000 500 JPY/ College student – 600300 JPY / Elementary, Middle, High school students – 300 150 JPY
[Permanent Exhibition] Adult : 600 300 JPY/ College student – 400 200 JPY / Elementary, Middle, High school students – FREE

 

Lake Shinji sunset cruise

18. Lake Shinji Pleasure Cruise

Enjoy a one hour pleasure cruise down the Ohashi River into Lake Shinji Matsue City. ‘Socho Fresh Cruising’ , which began July 2012, is a cruise that allows you to experience the spectacular morning scenery on Lake Shinji. The most popular cruise takes you onto Lake Shinji at sunset. This sunset was chosen as one of the top hundred sunsets in Japan. Take a Sunset Cruise is the only way to truly appreciate this amazing sight. Why not have the Lake Shinji sunset all to yourself in our on-board Special Seating? Experience a complete cruise experience in Matsue, the city of water. We sell beer, juice, coffee and so on, on board and can even provide you with a meal if you book at least one day prior.
Operating hours : Mar-Nov 9:30~Sunset Cruise (6~7 cruises per day) Dec – Feb: regular operation on weekends & public holidays, Weekday cruises run only when bookings exceed 9 persons.
Amission discount : Adult – 1,450 1,000 JPY/ Elementary school student –720 500 JPY

 

Yuushien Japanese Garden

 

19. Yuushien Japanese Garden

Located in Daikonjima, Yuushien consists of a 40,000 square-meter garden that is home to flowers for all four seasons. Of special interest is the garden’s Japanese peonies. In the “House of Peony”, large flowered peony can be viewed in bloom year-round. Yushien’s restaurant can’t seat 600, provides patrons with a lovely garden-view, and serves fine cuisine utilizing local ingredients such as the wildly popular Daikonshima Ginseng.
Opening hours : 8:30 – 17:30
Admission discount : Adult – 800 400 JPY/ High school student – 400 200 JPY / Junior high school student – 300 150 JPY / Elementary school student – 200 100 JPY

 

ดอกไม้นานาชนิด

 

20. Matsue Vogel Park

Matsue Vogel Park houses many exotic species of plants and birds unusual to Japan. Inside one of the world’s largest indoor greenhouses, temperatures are maintained at around 20 degree to enable the garden’s 10,000 plus flowers (from begonias to fuchsias) to bloom year-round. Inside the park, visitors can enjoy rare species of birds – two of the more popular attractions are the Free – Flight Owl Show and the Penguin Walk.
Opening hours : Apr – Sep 9:00 – 18:30,  Oct – Mar 9:00 – 17:00 (enter by 45-min prior to closing)
Admission discount : Adult – 1,540 1,080 JPY/ Elementary, Middle, High school students – 770540 JPY.

 

Adachi museum, White Gravel and Pine Garden

21. Adachi Museum of Art

Adachi Museum of Art harmoniously combines contemporary Japanese art with its own 43,000 square-meter Japanese garden. Galleries feature Japanese paintings by Yokoyama Taikan, ceramic art, and movies which depict children’s fairy tales. Adachi’s spectacular and immaculately maintained Japanese-style garden is ranked number one out of over eight-hundred gardens in Japan by the popular publication. The American Journal of Japanese Gardening.
Opening hours : Apr – Sep 9:00 – 17:30,  Oct – Mar 9:00 – 17:00
Admission discount : Adult – 2,300 1,150  JPY/ College student – 1,800 900 JPY / High school student – 1,000 500 JPY / Elementary school student – 500 250 JPY

 

Yasugibushi-Hall

22. Yasugi-bushi Entertainment Hall

The Yasugi-bushi Entertainment Hall is located in the same city where the dance was developed and takes its name from Yasugi. The hall is dedicated to like performances and the nationwide promotion of this local folk song and dance. In the hall, you can enjoy a performance of Yasugi-bushi or even try your hand at the dance itself. A souvenir shop is available selling yasugi-bushi themed gifts and food.
Opening hours : Apr – Sep 10:00 – 17:00  Closed : Every Wednesday/ the first Wednesday of May/ October, and Nobember
Admission discount : Adult – 600 300  JPY/ Elementary, Junior high school student – 400 200 JPY