[มีค่าธรรมเนียม ] สมาคมล่าม-ไกด์ประจำชิมาเนะ (SIGA)

ไกด์นำเที่ยวมืออาชีพ ใช้ภาษาได้คล่องแคล่ว มีใบอนุญาติไกด์นานาชาติ
■ ภาษา :  อังกฤษ, จีน, และเกาหลี
■ วิธีการจอง
โทร: +81-852-61-1081 (9:00~17:00, วันจันทร์-วันศุกร์)
อีเมล์: mail@nakajimaos.com
■ ค่าใช้จ่าย : 3,000 ~ 4,000 JPY / ต่อ 1ชั่วโมง + ภาษีมูลค่าเพิ่ม