Matsue city Sightseeing Goodwill Guide Association

[ คลิ๊กที่นี่เพื่อติดตามพวกเข้าจากเฟซบุ๊ค]
■ บริเวณให้บริการนำเกี่ยว;  ปราสาทมัตซึเอะ, เมืองมัตซึเอะ, อิซุโมะไทชะ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะอะดาจิ, เหมืองเงินอิวามิกินซัน

  • สมาชิกบางท่านประจำในออฟฟิซหน้าปราสาทในวันเสาร์และอาทิตย์  (10:00~16:00).

■ วิธีจอง

  • จองได้ตั้งแต่เวลา 9:00~16:00.
  • ควรจองก่อนล่วงหน้า 4 วันผ่านทางอีเมล์ kasaburannka@smn.enjoy.ne.jp

■ ค่าใช้จ่าย : ฟรี