ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในจังหวัดชิมะเนะ

Matsue int. tourist information center

สถานที่: บริเวณสถานี JR Matsue
ที่อยู่ : JR Matsue premise, Asahi-machi, Matsue City
เวลาทำการ : 9:00 ~ 18:00 (เปิดบริการทั้งปี)
โทรศัพท์ : +81- 852-21-4034
อีเมล์ : annai1@web-sanin.co.jp

Yasugi City tourist information center

สถานที่ :บริเวณสถานี JR Yasugi Station
ที่อยู่ : 2093-3 Yasugi-cho, Yasugi City
อีเมล์ : mail@yasugi-kankou.jp

Izumo Tourism Association (สอบถามทางอีเมล์ได้)

ที่อยู่ : 735-5 Syurimen Taisha-cho Izumo
อีเมล์ : taisha@kankou-taisha.jp

Omotenashi Station (Izumo Tourist Assosiation)

สถานที่ : บนถนนสาย Shinmon-dori St., ระหว่างศาลเจ้า Izumo Taisha Grand Shrine กับสถานี Izumo Taisha-mae บริษัท Ichibata Railways
ที่อยู่ : 780-4 Kitsuki-Minami, Taisha-cho, Izumo City
เวลาทำการ : 9:00 ~ 17:00 (Open year round)

Mihonoseki tourist information center

สถานที่ :บริเวณอาคาร Meteor Plaza (Oki-kisen Ferry Terminal)
ที่อยู่ : 3246-1Shichirui, Mihonoseki, Matsue City
อีเมล์ : mihoseki@web-sanin.co.jp

Tsuwano International Information Center

สถานที่ : บริเวณสถานี JR Tsuwano
ที่อยู่ : i71-2 Ushiroda Tsuwano
อีเมล์ : tsuwanok@tsuwano.net

Hamada City Tourist Association

สถานที่ : บริเวณสถานี JR Hamada
ที่อยู่ : 777-19 Asai-machi, Hamada City
เวลาทำการ : 9:00~18:30 (*Sundays, holidays 9:00~17:00)
อีเมล์ : info@kankou-hamada.org

Gotsu City Tourist Association (บริการให้ข้อมูลทางอีเมล์)

ที่อยู่ : 926-4 Gotsu, Gotsu City
อีเมล์ : info@gotsu-kanko.jp

Masuda International Tourist Information Center

สถานที่ : บริเวณสถานี JR Masuda, ด้านหน้าที่จอดรถบัส
เวลาทำการ : 9:00 ~ 17:30 (*ปิดทำการช่วงวันหยุดปีใหม่)
อีเมล์ : info2@masudashi.com

Hagi-Iwami Airport tourist information center

สถานที่ : บริเวณอาคารสนามบิน Hagi-Iwami Airport
Address: i-597 Uchida-machi, Masuda City
อีเมล์ : iwj-kankou@forest.ocn.ne.jp

Okinoshima Town Tourist Association (บริการให้ข้อมูลทางอีเมล์)

ที่อยู่ : 4-54-3 Menuki Okinoshima-cho
อีเมล์ : dogoport@tx.miracle.ne.jp

Ama Town Tourist Association

Address : 1365-5 Fukui Ama-cho
โทรศัพท์ : +81- 8514-2-0101
อีเมล์ : info@oki-ama.org
เฟซบุ๊ค: Amatown Tourism Association Fanpage

Nishinoshima Town Tourist Association

ที่อยู่ : 4386-3 Oaza-Mita Nishinoshima
อีเมล์ : kuniga@chive.ocn.ne.jp
เฟซบุ๊ค:  Nishinoshima-Tourism-Association Fanpage

Matsue History Museum tourist information center

สถานที่ : บริเวณพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มัทซึเอะ(Matsue History Museum)
ที่อยู่ : 279 Tonomachi, Matsue City
เวลาทำการ : 8:30 ~ 17:00 (หยุดทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 3)
โทรศัพท์ : +81- 852-26-2011
อีเมล์ : annai2011@mable.ne.jp

Buratto Matsue” tourist information center

สถานที่ : บริเวณด้านหน้าปราสาท Matsue Castle, ถัดจากร้าน Ninomaru Chaya
ที่อยู่ : 428 Tonomachi, Matsue City
เวลาทำการ : 8:30 – 16:00 (Jul.,Aug. 9:00~17:00 / Dec.-Mar.9:30~15:30)

Adachi Museum of Art, int. tourist information center

สถานที่ :บริเวณพิพิธภัณฑ์ Adachi Museum of Art
ที่อยู่ : 320 Furukawa-cho, Yasugi City
เวลาทำการ : Apr.-Sep. 9:00~17:30 / Oct. – Mar. 9:00~17:00
โทรศัพท์ : +81- 854-28-7111

Okinoshima Town Tourist Association(รับสอบถามผ่านทางอีเมล์)

ที่อยู่ : 4-54-3 Menuki Okinoshima-cho
อีเมล์ : dogoport@tx.miracle.ne.jp