My FavoriteMy FavoriteMy Favorite

ศาลเจ้าอิสึโมะไทฉะ

出雲大社

ศาลเจ้าผูกสัมพันธ์ที่โด่งดังเรื่องเชือกศักด์สิทธิ์ชิเมนาวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

areamap

ศาลเจ้าอิสึโมะไทฉะโด่งดังเรื่องการผูกสัมพันธ์ (เอ็นมุสุบิ)
และเทพเจ้าโอคุนินุชิที่ประดิษฐานอยู่
ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
เหล่าเทพเจ้าทั่วประเทศจะมารวมตัวกันที่นี่
หรือที่เรียกว่า “คามิฮาการิ”
เดือนนี้จึงถูกเรียกว่าเป็น
“เดือนแห่งเทพ”
ซึ่งจะเกิดการผูกสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์
ไม่เพียงแค่ความสัมพันธ์ระหว่างคนรัก
แต่หมายถึงสายสัมพันธ์กับทุกสรรพสิ่ง
มีผู้คนที่ศรัทธาหลั่งไหลกันมาเยี่ยมเยียนทุกปี
ถือเป็นจุดขอพรเกี่ยวกับความรัก
และความสัมพันธ์ที่ขึ้นชื่อในชิมาเนะ

ห้องโถงหลักถูกสร้างแบบ “ไทฉะทสึคุริ”
ซึ่งเป็นวิธีการก่อสร้างศาลเจ้าในญี่ปุ่นอันเก่าแก่
จึงกลายเป็นสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า
ที่ถูกจดทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติอีกด้วย
ว่ากันว่าศาลเจ้าอิสึโมะไทฉะเคยมีความสูงถึง 97 เมตร
และลดลงมาเหลือ 48 เมตร
ซึ่งยังนับว่าสูงกว่าปัจจุบัน 2 เท่าอยู่ดี
และเพื่อสนับสนุนเรื่องเล่านี้ว่าเป็นเรื่องจริง
ในปีเฮเซที่ 12 ก็ค้นพบรากเสาไม้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า 3 เมตร
มีชื่อเรียกว่า “อุสุบาชิระ”

ส่วนในห้องโถงคากุระ
จะมีเชือกฟางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
(น้ำหนัก 5 ตัน)
แขวนอยู่ด้านหน้าอย่างเป็นเอกลักษณ์
เมื่อเดินจากทางเข้าไปยังทิศใต้อีก 600 เมตร
ก็จะพบกับเสาโทริอิที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเช่นกัน

ข้อมูลพื้นฐาน

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

สถานที่ประเภทเดียวกันในบริเวณใกล้เคียง

ไม่มีข้อมูลที่จะโพสต์