My FavoriteMy FavoriteMy Favorite

ชม&เที่ยว

 • ธรรมชาติ

  Browse Spots
  อย่าพลาดมาสัมผัสกับอากาศสดชื่นที่ชิมาเนะซึ่งยังคงมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติและอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก
 • ประวัติศาสตร์

  Browse Spots
  เชิญมาสัมผัสกับทิวทัศน์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ชิมาเนะซึ่งยังคงมีวัฒนธรรมดั้งเดิมและมรดกที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลงเหลืออยู่มากมาย
 • ประสบการณ์

  Browse Spots
  อย่าพลาดมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือนได้โดยการสัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิมและกิจกรรมที่สามารถทำได้ที่ชิมาเนะแห่งนี้เท่านั้น
 • อาหาร

  Browse Spots
  รีบมาลิ้มลองเหล้าสาเกญี่ปุ่นและวัตถุดิบอาหารคุณภาพเยี่ยมและสดใหม่ของชิมาเนะที่เติบโตขึ้นในเขตพื้นที่ประมงที่ดีเยี่ยมทางธรรมชาติและผืนดินที่อุดมสมบูรณ์
 • อนเซ็น

  Browse Spots
  ต้องไม่พลาดมาทำให้ร่างกายและจิตใจของคุณอบอุ่นที่ชิมาเนะซึ่งเป็นดั่งสวรรค์แห่งอนเซ็นที่มีอนเซ็นเฉพาะตัวมากมายโดยมีทั้งสรรพคุณและคุณภาพของน้ำพุร้อนที่หลากหลายอยู่ถึงกว่า 60 แห่ง
 • ศาลเจ้าและวัด

  Browse Spots
  เชิญมาชำระล้างจิตใจและร่างกายโดยการตระเวนเที่ยวที่วัดซึ่งมีสวนแบบญี่ปุ่นอันงดงามและศาลเจ้าที่มีประวัติยาวนานอย่างศาลเจ้าอิสึโมะไทฉะ ฯลฯ
 • ศิลปะและวัฒนธรรม

  Browse Spots
  อย่าลืมมาท่องเที่ยวเพื่อค้นหางานฝีมือดั้งเดิมที่ฝังรากลึกอยู่ในการใช้ชีวิตของชาวเมือง พิพิธภัณฑ์ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีจุดเด่นเฉพาะตัว
 • เทศกาล

  Browse Spots
  ไม่ควรพลาดมาพบปะกับผู้คนในท้องถิ่นโดยการไปเข้าร่วมอีเวนต์ตามฤดูกาลและพิธีกรรมของศาสนาชินโตแบบดั้งเดิมที่มีเฉพาะที่ชิมาเนะแห่งนี้เท่านั้น