My FavoriteMy FavoriteMy Favorite

ศาลเจ้าไทโกะดานิอินาริ

太皷谷稲成神社

เทพปกปักรักษาทสึวาโนะที่มีโทริอิสีแดงสดตั้งอยู่อย่างสวยงามถึง 1,000 ต้น

areamap

ถ้ามองไปทางภูเขาชิโรยามะจากเมืองทสึวาโนะ
จะเห็นทางเดินที่มีเสาโทริอิสีแดงสดตั้งเรียงราย
เมื่อเดินลอดอุโมงค์เสาโทริอิกว่า 1,000 ต้น
กับความยาว 300 เมตรออกมา
ก็จะพบกับศาลเจ้าไทโกะดานิอินาริ

ในปี ค.ศ. 1773 คาเม โนริซาดะ ผู้ครองแคว้นทสึวาโนะรุ่นที่ 7
มีคำบัญชาให้สร้างศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้นเพื่อป้องกันปราสาทจากสิ่งชั่วร้าย
และเพื่อขอพรให้ประชาชนในแคว้นอยู่อย่างสงบสุข
จึงได้อันเชิญเทพเจ้ามาจากศาลเจ้าฟูชิมิอินาริในเกียวโต

ที่นี่นับเป็น 1 ใน 5 ศาลเจ้าอินาริที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
ประกอบด้วยศาลเจ้าทาเคโคมะในโทโฮคุ
ศาลเจ้าคาซามะอินาริในคันโต
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริในคันไซ
และศาลเจ้ายูโตกุอินาริในคิวชู

ข้อมูลพื้นฐาน

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

สถานที่ประเภทเดียวกันในบริเวณใกล้เคียง

ไม่มีข้อมูลที่จะโพสต์