My FavoriteMy FavoriteMy Favorite

เกาะโรโซกุ (เกาะเทียน)

ローソク島

ทิวทัศน์ที่สวยงามมหัศจรรย์จากแสงอาทิตย์อัสดง

areamap

ก้อนหินทรงยาวที่มีความสูง 20 เมตร
เมื่อดวงอาทิตย์คล้อยต่ำลงมาบรรจบกับจุดสูงสุด
จะดูเหมือนเทียนที่ถูกจุดด้วยเปลวไฟ
จึงถูกเรียกว่า “เกาะโรโซกุ (เกาะเทียน)”

ที่นี่เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่นิยมกันพอๆกับทะเลสาบชินจิ
และยังเปรียบเหมือนผลงานศิลปะโดยฝีมือธรรมชาติอีกด้วย
หรือจะลองล่องเรือรอบเกาะโรโซกุเพื่อชมวิวจากบนท้องทะเลก็เป็นตัวเลือกที่แนะนำเช่นกัน

ข้อมูลพื้นฐาน

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

สถานที่ประเภทเดียวกันในบริเวณใกล้เคียง

ไม่มีข้อมูลที่จะโพสต์